Martin Jämtlid

INTERIOR, ARCHITECTURE, DESIGN

SPACE RESEARCH

“ETT RUM HAR TRE DIMENSIONER”, UTNYTTJAR MAN NORMALT ETT RUMS VERKLIGA POTENTIAL? JAG VILL HÄVDA, VÄLDIGT SÄLLAN, JAG VILL GÄRNA LÄGGA TILL ETT PAR DIMENSIONER OCH LÄGGER STOR ENERGI PÅ DETTA, INGET RUM ELLER RUMSLIGHET, UTE ELLER INNE FÖRTJÄNAR MINDRE

Use your senses

“DEN FÖRSTA KÄNSLAN BESTÅR”, MÄNNISKANS ALLA SINNEN SAMVERKAR OMEDVETET TILL HUR MAN UPPLEVER EN MILJÖ. VI HAR MÅNGA KRAFTFULLA VERKTYG FÖR ATT PÅVERKA DETTA, FORM, FÄRG, LJUS, LJUD, DOFT OCH SMAK, DET GÄLLER ATT HITTA BALANSEN OCH DEN RÄTTA MIXEN

HOMO LUDENS

“DEN LEKANDE MÄNNISKAN”, LEKEN ÄR GRUNDEN FÖR ALL KULTUR, DEN TESEN LADES FRAM AV HOLLÄNDAREN JOHAN HUIZINGA PÅ 1930-TALET. LEKEN HAR ALLTID VARIT MIN APPROACH TILL HUR MAN TAR SIG AN ETT UPPDRAG ÄVEN OM UPPDRAGET BEHANDLAR DE ALLVARLIGASTE ÄMNEN ELLER HAR EN KOMPLEXA NATUR

PROCESS

OBJECT